` Přistání po ztrátě signálu pro Wookong a A2 - jak na to | Vertical Images – letecké snímkování a video

přeskočit k navigaci »

Úvod > Blog > Přistání po ztrátě signálu pro Wookong a A2 - jak na to

Přistání po ztrátě signálu pro Wookong a A2 - jak na to

17.01.2015

zařazeno v kategorii: Technika | autor: Petr Lněnička |

 

Asi víte, že pokud chcete registrovat bezpilotní letadlo u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), pak budete muset dodržet požadavek doplňku X na chování stroje po ztrátě řídící linky. Doplněk X říká v §16, odst (j) říká, že "bezpilotní letadlo musí být vybaveno vestavěným, bezpečnostním systémem („failsafe“ systém), který při selhání řídícího a kontrolního spoje provede ukončení letu, jak vyplývá z řádku č. 10 tabulky;". Řídící jednotky DJI mají pro tento případ nastavení Failsafe, kdy vybíráte mezi:

  • Hover - visení - (zůstanu viset na místě, dokud se neobnoví řídící signál, nebo dokud nenaskočí ochrana před nízkým napětím baterie)
  • Go-Home - návrat domů - (vracím se nastaveným způsobem na zaznamenanou startovací pozici v nastavené minimální výšce)
  • Landing - přistání (řízené přistání na místě ztráty spojení)

Problém s Wookong a A2

Bohužel výběr možnosti Landing má pouze řídící jednotka Naza, která není určená pro multicoptery nad 650mm, nebo těžší než 3,6kg. Takže pokud váš copter je osazen řídící jednotkou Wookong, či A2 zjistíte, nejste pouhým výběrem možnosti schopni nařídit, aby stroj přistál po ztrátě řídícího signálu, tak jak vyžaduje doplněk X a jak ověřují pracovníci ÚCL při registraci bezpilotního letadla. Takže jaké je řešení?

 
 

Řešení 1: Nastavení přijímače, přistání snížením plynu

Nastavíte přijímač vaší RC soupravy, aby při ztrátě spojení s RC soupravou (failsafe) chovala následujícím způsobem:

  • kanál, který řídí letové módy (GPS, ATT, MAN obvykle U), přepne řídící jednotku do GPS (aby copter zůstal na místě a neklouzal někam v ATT)
  • ostatní kanály A, E, R zůstávají ve střední pozici
  • plyn T nastavíte mírně pod neutrál (pod hover)
  • přijímač NEPŘEPÍNÁ řídící jednotku do failsafe (pokud přepnete do FS nebude řídící jednotka poslouchat pokyn plynu)

Copter, po ztrátě řídícího signálu, začne okamžitě klesat a klesá až do kontaktu se zemí. Na rozdíl od Lanading v řídící jednotce, před zemí nezpomalí a po přistání nevypne motory.

Toto řešení nebude fungovat pokud je řídící jednotka (Futaba) připojena po S-Bus, pouze pokud příjímač je připojen přes klasické výstupy servo kanálů. U A2 řídící jednotky je třeba připojit příjmač přes D-bus adaptér (převádí klasické servo kanály na D-bus linku). 

Řešení 2: Padákový záchranný systém

Dalším řešením je v případě failsafe nastavit přijímač pro aktivaci padákového systému a zastavení motoru. Toto řešení je možné a bylo otestováno Vertical Images. Potřebujete pouze spolehlivý padákový systém. 

Řešení 3: Přepnutí na záložní řídící jednotku NAZA V2

Posledním vyzkoušeným řešením je v případě ztráty řídící jednotky přepnutí z hlavní řídící jednotky na záložní (NAZA V2), nastavení failsafe a tedy aktivace funkce Landing. K tomuto řešení je třeba jednotku pro řízení redundantní jednotky. Tento systém je dostupný a byl otestován ve Vertical Images. Řízení lze převzít zpět po obnovení spojení. Jeho prodej bude zahájen kolem poloviny února po dalších testech a prokázání jeho naprosté spolehlivosti. 

 
 

« další příspěvky z kategorie Technika

« zpět na seznam příspěvků

 
 
 
Vertical Images

Vertical Images s.r.o.
Habrová 1445, 363 01 Ostrov
Petr Lněnička - kameraman, fotograf, obchod
777 204 558, petr.lnenicka@verticalimages.cz